Monday, 24 October 2011

R

Rage

To rage against s.o./ s.t.:  in aliquem/ aliquid saevire (Pl)

Raid

A raid:  incursio, -onis (Lv)  incursus, -us (Cs) 

To raid a place:  locum diripere (Er) 

Rain

To get rained on:  pluvia aspergi (Fr)

Raise

To raise money:  pecuniam coagere (T)
            I raised almost fifteen talents:  quasi ad talenta quindecim coegi

Rake

To rake s.o. over the coals for...:  aliquem inclamare quod + indic.

Rambling

Rambling speech/ talk:  lingua vaga (AG)

Random

At random:  nulla lege (S)

Random:  temerarius, -a, -um (S)

Range

Range (of a missile):  conjectus, -us (P)

Rank

The rank and file:  caligae, -arum (military term for the common soldiers)

Rant

To rant and rage:  debacchari (T)

Rape

To rape:  vitiare (T) 

Rare

A great rarity:  lac (or lacte) gallinaceum (γάλα ὀρνὶθων) (P)

Rascal

A rascal:  scelestus, -a, -um  (Pl)

Rash

Rashly:  inconsulte (F)

Rat

Like drowned rats:  udi tamquam mures (P)

Rather

Or rather:  ac potius (C)

I'd rather:  potius + subj:  (Pl)
      I'd rather hang myself than have you get away with this:  me potius suspendam quam tu haec auferas.

I'd rather that....  sic potius, ut + subj (Pl)
     I'd rather that I give you the money while your boss is present:  sic potius ut tibi ero praesente pecuniam reddam.

Ration

Daily ration:  diarium -i. (P).

Rattle

To rattle on (i.e. to talk interminably):  tinnire (Pl)

To rattle off (a list):  strepere + abl (AG)
       Meanwhile he rattled off unfamiliar terms:  interea vocabulis haud facile cognitis strepebat

Ready/ Prepared

Ready for anything:  in quovis loco paratus (T)

Good and ready:  probe meditatus (Pl)

Ready for…  accinctus ad

To have s.t. ready:  aliquid habere in promptu (Fr)

To be ready for action:  in praecinctu esse (AG)

Reality

That’s the reality:  ita res se habet

To distinguish between the real and the unreal:  inane abscindere sol(i)do  (H)

Realize

To realize:  intellegere (C)  deprendere (Fr)

Without realizing:  imprudens (P)
       Without realizing it, you committed an unforgivable crime:  imprudentes admisistis inexpiabile scelus 

Really

Really:  vero (T)
            Do you really think that….?  Censen vero….?

Really/ truly/ in reality:  re vera

Really?  Itane ain vero?  ain'?  (Pl)  (T)

Rear

To bring up the rear:  agmen claudere (L)

In the rear/ from the rear:  a tergo (F)
      They were defended by a river in the rear/ from the rear by a river:  amne a tergo defendebantur.

Reason

There is a reason that….  Non temere est… (T)

I had a reason to do this:  hoc non temere feci (T)

For that reason….  Ob eam causam

For some reason:  nescioquid  (T)
     He’s happy for some reason:  laetus est nescioquid

This is the reason why:  hoc est quod + indic. (Pl)
     This is the reason why he goes out for dinner everyday:  hoc est quod ille it ad cenam cottidie.

That’s/ this is the reason why….idcirco...quod (T)
            That’s the reason why I’ve been summoned, because…. Idcirco accersor, quod (T)

There’s no reason why…. Non est quod + subj. or indic. (T)

What is the reason that....?  quid est quod + indic.(Pl)

What reason can you give me why....?  quid mi affers quam ob rem + subj...? (T)

To ask the reason why:  interrogare quaenam sit ratio cur + subj (AG)

For this very reason:  eo ipso (F)
      The enemy had an immense -- and for this very reason an unweildy --  army:   hostis habebat innumerabilem multitudinem eoque ipso inhabiliem. 

For no other reason than:  nulla alia causa nisi  (T)
      I hate that farm for no other reason than that it is near.  illud rus nulla alia causa odi nisi prope est.

What reason can I give?  quid causae dicam?  (T)

Reasonable

A reasonable price:  pretium iustum (T)

Reasonable (ie., fair and balanced):  aequus, -a, -um (T) 

It is reasonable to ....  aequum est + indir. statement (T)

Perfectly reasonable:  bonum aequumque (Pl)
      You make a perfectly reasonable request:  bonum aequumque oras (Pl)

Receipt

A receipt:  apocha, ae (Ulp).

Reciprocally

Reciprocally:  ultro cirtroque

Recognize

To recognize s.o.:  aliquem agnoscere (T)

To recognize oneself:  se novisse (Pl)

Recommend

To recommend that… auctor esse ut + inf.  (Pl)

Reconcile

To reconcile:  redire in gratiam (P)
     The lovers were reconciled:  amantes in gratiam redierunt

To reconcile people:  homines in gratiam redigere (Er)   homines in concordiam reducere (Er)  pacem inter homines componere (Er)

Recourse

To take recourse to….  divertere ad… (T)

Recover

To recover one’s wits:  ad se redire (T)

To recover s.t. (lost or stolen) aliquid reciperare (F)

Recruit

A raw recruit:  tiro (F)

Reduce

Reduce:  redigere 

Refer

To refer to s.t.:  referre ad aliquid (Donatus) 
     "Modesty" referred to the sons;  "generosity" to the parents:   "pudore" retulit ad filios, 
"liberalitate" ad parentes.

Refinement

Refinements :  lautitiae, -arum (P)

Refrain

To refrain from:  abstinere + abl.

I can hardly refrain from…  vix reprimor quin + subj (Pl)/ vix comrpimor quin  (Er)

To refrain from doing s.t.:  temperare aliqua re facienda (Er) /  temperare ne / quin/ quo minus + subj (Er)  

Refuge

To take refuge in….:  confugere ad 

A refuge:  perfugium, -i (C)

Refuse

To refuse:  denegare (T)

To flatly refuse:  praecise negare (C)

Regard

To have no regard for s.o.:  non habere respectum alicuius (AG)

To give due regard/ consideration to s.o./ s.t.:  aliquem / aliquid respicere (AG)

Regret

I don’t regret what I did:  haud muto factum (T)

Regrettable:  paenitendus, -a, -um

Regrettable deeds:  facta paenitenda (AG)

To regret s.t.:  nolle (in subjunctive) aliquid factum (T)
     I regret it:  nollem factum.

To regret something:  alicuius rei paenitentiam facere  (P)

Regular

Regularly:  adsidue (F)
      They regularly had lunch at the same hour:  eodem adsidue tempore cibum capiebant.

Reinforcements

Reinforcements:  auxilia (F)

Reject

Sole reject of Hell:  Orci fastidium solum (Ap)

Relate/ Relationship/ Relative

A close relationship:  necessitudo (T)/  consuetudo

To be related by blood to s.o.:  cognatus, -a, -um esse alicui (T)

Closest relative:  genere proximus (T)

De Cognatione (Com. ILR 56)
      On Kinship

Qui eadem familia oriundi et cognomines sunt, ii gentiles ac contribules.   Qui eiusdem progeniei et prosapiae, cognati et consanguinei dicuntur.  ut sunt fratres et sorores (praecipue germani:  nam uterinos esse non tanti habetur/ aestimatur),  avus et avia.  

Item proavus, proavia;  abavus, abavia;  atavus, atavia;  quod supra est, maiores vocamus.  

Collaterales sunt patruus et amita, avunculus et matertera, patrueles, consobrini et amitini.  

In descendentium serie sunt nepos et neptis, pronepos et proneptis, abnepos, et deinceps cum omni posteritate.  

Sunt qui, cum careant subole ac haeredibus, extraneos adoptant.   sunt e contra qui suos ob inobedientiam et contumaciam exhaerdant abdicantque.  

Superstitibus pupillis / orphanis minorennibus / nondum iustae aetatis haereditatis ab intestato ad eos devolutae conservandae gratia, cuius et posthumi sunt participes, minime vero spurii et nothi / adulterini aut subdicitii tutores/ curatores et fiduciarii testamento dantur.  

Qui, si ex fide agant, repertoria / inventoria, regesta faciunt.  

Testanti interea facultas est facultates suas partiendi, deque iis dispensandi et legandi, cuicumque sibi visum fuerit, dimidium, trientem, quadrantem, sextantem, dodrantem, etc.  quod si intestatus obeat, apud nos primogenitus / maximus natu praedia paterna haereditario iure occupat, nec potest postulari familiae eriscundae.  

Relax

To relax/ be lazy:  otiose agere

Relax!   otiose! (T)

Relaxation:  laxamentum, -i (S) (Er)

Relevant

To be relevant:  ad rem esse (T)

Reliable

To be reliable:  esse bonae fidei (Er)

Relieve

To relieve s.o. of s.t.:  levare aliquid alicui (C)

Relish

Relish (i.e. the condiment):  pulmentarium

Reluctant

Reluctantly/ grudgingly:  gravate (Suet)

Rely

Relying on:  fretus + abl (T)
            Relying on the talent of his friends, not on his own natural ability:  amicorum ingenio fretus, haud natura sua

Relying on s.t.:  aliqua re nitibundus (AG)

Relying on s.t.:  aliqua re innixus (AG)

To be reliable:  esse bonae fidei (Er)

Remarkable

Remarkable:  notabilis (C)

Remarkably:  insigniter (Pl) 

Remember

To remember s.t.:  aliquid memoria reptere (S)

Remind

To remind s.o. of s.o.  referre aliquem alicui (P)  redigere aliquem in memoriam

To remind s.o. of s.t.:  aliquem alicuius rei commonere (Pl)
      When I see this woman, she reminds me of my own miseries:  cum hanc video, mearum me miseriarum commonet.  

A reminder:  admonitio -onis (S)
     He who tries to rid himself of a romantic passion must avoid every reminder of the beloved person:   ei, qui amorem exuere conatur, evitanda est omnis admonitio dilecti corporis.
  
Remove

To remove something:  aliquid tollere (Pl)

Rent-free

Rent-free house:  aedes liberae (P)

Repair

To repair s.t.:  reconcinnare aliquid (Pl)   restituere aliquid (T)

Repartee

Repartee/ ability at repartee:  dicacitas, -atis

Readiness in repartee:  celeritas ad dicendum (C)

Report

To report that…/ bring back a report that…  renuntiare  + indirect statement  (Cs)

Represent

To represent:  effingere (P)

To represent s.t. to s.o.:  exhibere aliquid alicui (Fr)

To represent:  inducere (H)
            He represents the father as having lived miserably:  patrem miserum vixisse inducit.

A representative:  legatus, -i (Er)

Repress

To repress s.t.:  aliquid in pectore premere (Er)

Rescue

To come to s.o.'s rescue:  alicui subvenire (Pl)

To rescue s.o. from s.t.:  aliquem ex aliqua re eximere (Pl)

Research

To research s.t.:  explorare aliquid (AG)

Resemble

To resemble s.o.:  adsimulare aliquem

To resemble s.o./ s.t./ to look like s.t.:  praebere speciem alicuius/  alicuius rei.

Resent

To resent s.t.:  aegre ferre aliquid (T)  graviter ferre aliquid (T)

Resentment:  offensa -ae (P)

Reserve

Placed in reserve (of a person):  succenturiatus (T)

Resign

To resign o.s. to s.t.:  aliquid pati (Pl)

Resist

To resist s.o.:  resistere alicui/   obniti alicui (Fr)

Resolve / resolution

Resolve / determination:  constantia -ae (P)

Resort

A last resort:  extrema machina

To resort to s.t.:  ad aliquid confugere (T)   aliquid capessere (Pl)

Resource

Resourceless: opum orbus, -a, -um (Pl)

Respect

In many respects:  multis rebus (C)

To be treated with the greatest respect:  summo honore adfici (C)

In every respect:  ex omni parte (H)

In many respects:  multis partibus (Er)

To respect s.o.'s inclinations:  habere honorem alicuius ingenio (Pl)

To respect s.o.:  aliquem suspicere  (S)

As a mark of respect:  honoris gratia (Er)

Respectable:  ingenuus, -a, -um (Er)   honestus, -a, -um (P)

To pay one's respects to s.o."  aliquem salutare (Er)

Respectable

Respectable people:  boni -orum (T)   

Respectable:  ingenuus, -a, -um (Er)  honestus, -a, -um (P)

Respite

One short day’s respite:  diecula, -ae (T.  Ap.)

Responsible

To be responsible for s.t.:  auctor esse + gen (F)
     He withdrew his army and was responsible for Pompey's doing likewise:  recepit exercitum et Pompeio idem faciendi auctor fuit.

To be responsible for s.t.:  aliquid praestare (C)
      No one can be responsible for the outbreaks of the people:  impetum populi nemo praestare potest.

Responsive

Responsive:  respondens (F)
       Responsive to every move:  ad omne momentum respondens 

Rest

All the rest:  ceteri omnes (AG)

To rest easy:  quiescere (Pl)

To put s,o,'s mind at rest:  alicui animum relevare (T)

Restless

Restlessness:  concursatio, -onis (S)
     The restlessness of a disturbed mind:  mentis exagitatae concursatio

Restrain

To restrain s.o./ s.t.:  alicui / alicui rei obsistere (AG)

Retrieve

To retrieve:  recipere (Cs)

Result

To result in s.t.:  ad aliquid exire (S)
     I don't respect any endeavour that results in money:  nullum studium suspicio, quod ad aes exit.

As a result:  ex quibus rebus/ e qua re (F)

Resume

To resume (an activity):  repetere (F)
     Mark resumed his journey:   Marcus iter repetivit.

Retire

To retire:  in otia recedere (H)

To retire:  mitti (H. P., etc)  In classical Latin this specifically referred to the retirement of gladiators and soldiers, and the manumission of slaves.

Retired:  missus, -a, um.

Return

In return:  rursum (AG)  (T)
      To do s.o. a kindness in return:  alicui beneficium rursum reddere (T)

A (financial) return:  reditus, -us (Fr)

To do something in return/ in reciprocation:  aliquid rursus facere (H)

A return (on an investment):  fructus, -us (Var)

A safe return:  reditus -us incolumis (Er)

Reveal

To reveal oneself: se aperire (T)

To be revealed (usually of a fact):  patefieri (T)

Revert

To revert to s.t.:  redire ad aliquid (T) 
     He reverts to his natural tendencies:  ad ingenium redit.

Reward

To give a reward:  pretium dare (Pl) 

Rhythm

To move rhythmically:  tripudiare (P)

Rich

To be rich by ill-gotten gains:  turpiter dives esse (S)

Richness of ideas:  celebritas senteniarum (C)  copia sententiarum (C)

Loaded:  sucosus, -i (P)

Filthy rich:  saplutus -i (P)

A fat cat:  babaecalus, -i (P)

Rickety

To be rickety:  crepare (S)
     This chair is rickety:  haec sella crepat.

Rid

To get rid of s.t.:  aliquid exuere/ deponere/ eluere/ amoliri/ amittere/ amovere  

To get rid of s.o.:  aliquem amovere (T)

Good riddance!  Valeat!/ valeant!  (T)

Riddle

A riddle/ puzzle:  griphus, -i (AG)

Ride

To take s.o. "for a ride."  aliquem deludere (Pl) 

Ridicule

To expose s.o. to ridicule:  aliquem traducere (P)

Right

It's right to....  aequum est + infin. (T)

It's the right thing to do:  hoc aequum est (T)

To do right:  recte facere (Pl)

You’re right:  recte putas  (T)

To have every right/ a perfect right to do s.t.:  optimo iure aliquid facere (Pl) (Er)

To be right to do s.t.:  recte + verb
            I was right to be against this wedding all along:  recte ego has semper fugi nuptias (T)

On the right:  a dextera (Pl)

All-right:  salvus, -a, -um (Pl)
     It will be all-right:  salvum erit
     I'll make everything all-right:  rem salvam faciam

It's all right:  recte (T)
     A. What's the matter?  B.  Nothing.  It's all right.  A. quid est?  B.  nil.  recte.

All right.  (in response to an imperative):  licet (Pl)

At the right time:  temperi  (Pl)

How right you are!   ut recte dicis!  (T)

To turn right into wrong:  recta prava facere (T)

To the right (of motion towards):  dextravorsum (Pl)

Right-hand man:  calator, -oris (Pl)

To stip s.o. of his rights/ violate s.o.'s rights:  alicui suum ius eripere (Pl)

To put right a wrong:  peccatum corrigere (T)

Risk

At risk:  in dubio esse (T)

His life is at risk:  in dubio vita est (T)

To take a risk:  periculum adire (T)

To take/ incur a risk:  venire in periculum (T)

To risk one’s neck:  capitis periculum adire (T)

Free of risk:  vacuum periculo

At my risk:  meo periculo (Pl)

To take many foolhardy risks:  multa temere audere (F)

Rob

To rob a house:  aedes compilare (H)

To rob a person:  hominem compilare/ suppilare (Pl)

To commit a robbery:  furtum facere (H)

Robust

Robustly:  taurice (Er)  

Rock

To be between a rock and a hard place:  inter sacrum saxumque stare (P)

Role

A role:  partes –ium (H)

To play/ fulfill a role:  partes agere  (T)   partibus non deficere / deesse (F)

To change roles:  partes mutare

To play a necessary role in / for s.t.:  partes necessarias ad aliquid esse (F)

Roll-call

A roll-call:  catalogus recitatus (Er)

Roof

To put a roof over s.o.'s head:  tectum alicui praebere (H)

Room

To make room for s.o. / s.t.:  dare locum alicuialicui rei  (T)

There was hardly any room in the triclinium:  vix triclinium vacabat (C)

There’s no room for….  Nil loci est + dat

To leave no room for s.t.:  nullum locum relinquere alicui rei (T) 

Rough

Handle roughly:  mulcare (Pl)

Route

To be en route in profectione esse (Er)

Routine

Routine:  consuetudo, -inis.   orbita, -ae (literally, a rut: Lv).

Routine (as an adjective):  adsiduus, -a, um (F)

Daily routine:  cotidiana exercitatio (F)
       The soldiers were brought back to a sense of responsibility by daily routine:  milites cotidiana exercitatione ad munus redacti sunt. 

Row

Three times in a row:  ter continuo (P)

Rowdy

Rowdy:  comissabundus (Er)

Rowdiness:  comissatio (Er)

Rub

It rubs me the wrong way:  a sensibus meis abhorret

To rub s.t. down:  aliquid abstergere (Er)  

Ruin

To be the ruin of s.o./ s.t. :  aliquem/ aliquid perdere

I’m ruined:  perii (T)

To be ruined (financially)  periisse (Pl)
      I'm not completely ruined yet:  non omnino iam perii

To be on the road to ruin:  deferri ad damnum (Pl)

To ruin/ destroy s.o./ s.t.:  aliquem/ aliquid pessum dare

To ruin/ spoil s.t./ s.o.:  aliquid/ aliquem perdere (T)

Rule

A rule:  ratio (AG)
     According to one rule we must say a thousand men, according to another a thousand of men:  alia ratione mille homines, alia mille hominum dicendum est.

A rule:  regula, -ae (H)

Rumour

To spread rumours:  rumores differre (T)   

To spread a rumour:  rumorem spargere (F)

Run

To run after s.o./ s.t.:  sectari aliquem/ aliquid (Fr) 

To run wild:  lascivire (AG)

To run amok:  turbari (C)

To run as fast as one can:  curriculo percurrere (T)

To run into s.o. (ie. to meet s.o. by chance): alicui obveniam occedere (Pl) 

To run into s.o. (ie. to meet unexpectedly):  aliquem incursare (Pl)  in aliquem incurrere (C)  in aliquem incidere (C)

To run into s.o. / s.t. (to meet with unexpectedly):  aliquid/ aliquem incidere (C) (Cs)

To run around (in a state of hectic busy-ness):  circumcursare (Pl)

To run:  ire curriculo (Pl)

To turn tail and run:  tergum dare (F)  tergum vertere (F)

To run away:  profugio, 3, -fugi (T)

To run away and join the army:  profugere militatum (T)

To run A-OK:  quadratum currere (P)
          Everything is running A-OK:  omnia quadrata currunt (P)

A run-in / chance meeting:  occursus, -us (Er) 

A lucky run-in:  felix occursus (Er)

Rush

To rush:  se coniicere (T)
            He rushed in immediately:  hic continuo se coniecit intra

Don't rush it:  pedetemptim eas (T)

Rut

Rut:  orbita, -ae (Lv)

No comments:

Post a Comment